مقالات

طراحی پاورپوینت تخصصی جلسه دفاع پایان نامه

آموزش تخصصی و حرفه ای جلسه دفاع پایان نامه

انجام پاورپوینت جلسه دفاع، باید همراه با آموزش های تخصصی برای یک ارائه علمی انجام گردد. طراحی پاورپوینت پایان نامه، باید براساس ترتیب مراحل انجام شده در پایان نامه، چیدمان گردد. چیدمان اسلایدها و طراحی مطالب هر اسلاید باید به گونه ای انجام گردد که دانشجو بدون نیاز به روخوانی از جملاتی طولانی، بتواند یک ارائه علمی باکیفیت انجام دهد. سخنرانی انجام شده در جلسه دفاع پایان نامه، باید یک سخنرانی علمی باشد. در این مقاله به مهم ترین ویژگی های پاورپوینت تخصصی پایان نامه و نحوه ارائه سخنرانی علمی پرداخته شده است. آموزش های تخصصی تر پاورپوینت جلسه دفاع و سخنرانی حرفه ای پایان نامه در سایت مهرداد سیویل قرار گرفته است که دوستانی که به دنبال یک ارائه باکیفیت در جلسه دفاع هستند می توانند از این دوره ها و مطالب رایگان این سایت تخصصی استفاده نمایند.

آموزش تخصصی و حرفه ای جلسه دفاع پایان نامه

عامل های مؤثر بر انجام حرفه ای جلسه دفاع

عامل های مختلفی از جمله کیفیت انجام مراحل پایان نامه طبق اصول علمی در هر بخش، از مهم ترین فاکتور دستیابی به یک پایان نامه با کیفیت در کلیه رشته ها است. به طور نمونه، برای انجام بهترین پایان نامه مدیریت، در ابتدا باید یک پایان نامه باکیفیت از انتخاب موضوع تا نگارش پروپوزال و سپس نوشتن هریک از فصل های پایان نامه انجام گردد تا در نهایت، بتوانیم با تهیه پاورپوینت تخصصی جلسه دفاع و سپس مهارت های سخنرانی علمی،یک جلسه دفاع عالی داشته باشیم. پس از انجام بهترین پایان نامه طبق اصول علمی نوبت به انجام پاورپوینت پایان نامه و سپس مهارت های لازم برای سخنرانی علمی می رسد.

نحوه تبدیل پایان نامه های ضعیف به مورد قبول در جلسه دفاع

هر پایان نامه ضعیف اگر به درستی در جلسه دفاع ارائه گردد می تواند به یک پایان نامه مورد قبول تبدیل شود. انجام پاورپوینت تخصصی جلسه دفاع و مهارت های ساخت آن، منجر به یک ارائه باکیفیت می گردد و سخنرانی باکیفیت می تواند یک پایان نامه ضعیف را بهبود ببخشد. بسیاری از پایان نامه های ضعیف اگر به درستی در جلسه دفاع انجام نشوند، با عدم پذیرش اساتید روبرو خواهند شد. در نتیجه انجام پایان نامه باکیفیت اولین گام برای هر پژوهش علمی است.برای مثال، در ارائه حرفه ای جلسه دفاع پایان نامه مدیریت بازرگانی، اولین قدم مهم، انجام بهترین پایان نامه مدیریت بازرگانی، طبق اصول علمی است. این اصول شامل انتخاب موضوع درست و حرفه ای براساس معتبرترین مقالات و سپس نگارش پروپوزال حرفه ای در هر بخش و سپس نوشتن هر یک از فصل ها براساس قوانین علمی مشخص خود می باشد. عدم داده سازی و یا کپی برداری از پایان نامه یا مقالات بی اعتبار، یکی از موارد عدم پذیرش پایان نامه در جلسه دفاع پایان نامه است.اما با مهارت های انجام پاورپوینت تخصصی می توان بسیاری از اشتباهات پایان نامه را به درستی پوشش داد و آن را تبدیل به یک پایان نامه مورد قبول علمی نمود.

مهارت های انجام پاورپوینت پایان نامه

مهارت های تهیه پاورپوینت جلسه دفاع، شامل آموزش های ساخت اسلایدهای تخصصی براساس طراحی آموزشی و براساس مراحل پایان نامه و روش تحقیق است. مطالب قرار گرفته شده بر روی هر اسلاید باید با برنامه ریزی مشخصی قرار داده شوند. هر جمله ای نباید بدون تفکر و برنامه، بر روی اسلایدهای پاورپوینت پایان نامه قرار بگیرد. تعداد اسلایدهای پاورپوینت باید براساس مدت زمان مشخص برای جلسه دفاع پایان نامه طراحی گردد. تعداد اسلایدهای بالا، منجر به عدم ارائه مهم ترین مطالب در جلسه دفاع می گردد. به طور مثال، در بسیاری از جلسات دفاع، دانشجویان هنوز به مهم ترین بخش های پایان نامه یعنی تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری نرسیده اند ولی مدت زمان دانشجو به اتمام رسیده است و این بدترین ارائه برای دانشجو خواهد بود. زمان، در ارائه جلسه دفاع دارای اهمیت بالایی است و عدم توجه به آن با عدم ارائه صحبت و قطع آن توسط اساتید می گردد.

ویژگی های ارائه جلسه دفاع

ارائه جلسه دفاع پایان نامه، دارای ویژگی های علمی است که باید در هر اسلاید رعایت شده باشد. قرارگیری مطالب بی ارزش بر روش هر اسلاید، منجر به ارائه مطالب بی ارزش در جلسه دفاع توسط دانشجو می گردد. در نتیجه پاورپوینت و ارائه، دو بخش جدایی ناپذیر برای یک ارائه باکیفیت هستند که هر دو باید به درستی آموزش دیده شوند. دوره آموزش جامع جلسه دفاع به دانشجویان جهت ارائه باکیفیت سخنرانی دفاع و همچنین ساخت پاورپوینت، کمک شایانی کرده است. ارائه حرفه ای باید بدون روخوانی از مطالب نوشته شده بر روی هر اسلاید باشد و باید مطالب مهم پایان نامه در این جلسه به صورت تخصصی و براساس مراحل روش تحقیق، توشح داده شود. پاسخگویی به سؤالات احتمالی اساتید نیز از جمله موارد مهم در ارائه جلسه دفاع پایان نامه است. آموزش های مربوط به روند انجام پایان نامه باید به صورت علمی در جلسه دفاع ارائه گردد. دانش و آموزش روش تحقیق یکی از بخش های مهم در انجام پایان نامه است که شامل سه فصل اصلی پایان نامه است. برونسپاری روش تحقیق به دیگران و عدم دانش روش تحقیق و خروجی های داده ها، به منزله ی عدم انجام مراحل پایان نامه است.

اشتباهات دانشجویان در پایان نامه

 

برون سپاری پاورپوینت پایان نامه

مطالب اسلایدهای پاورپوینت باید براساس تجزیه و تحلیل کل روند انجام پایان نامه انجام گردد. در نتیجه فردی که پاورپوینت پایان نامه را تهیه می کند باید با آموزش های تخصصی طراحی پاورپوینت آشنا باشد و از طرفی با آموزش های تخصصی در هر مرحله از پاورپوینت، بتواند دانشجو را برای ارائه جلسه دفاع آماده نماید. اما در اکثر برونسپاری های انجام شده، فرد محقق که یک پایان نامه بی کیفیت و ضعیف تحویل داده است، در ادامه یک پاورپوینت کپی شده از جملات را نیز به عنوان پاورپوینت برای دانشجو ارسال می کند و در نتیجه، ارائه دانشجو را نیز در جلسه دفاع خراب می کند. کپی کردن مطالب وورد پایان نامه بر روی اسلایدهای پاورپوینت، به معنی تهیه پاورپوینت پایان نامه نخواهد بود و این پاورپوینت های ضعیف،نتیجه های نامناسبی را در ارائه جلسه دفاع برای دانشجویان ایجاد می کنند.

مشاوره حرفه ای جلسه دفاع پایان نامه

پاورپوینت تخصصی برای پیش دفاع دکترا

هر دو جلسه پیش دفاع و اصلی دکترا، دارای اهمیت ویژه ای برای دانشجویان دکترا هستند. پاورپوینت تخصصی جلسه دفاع دکترا، باید دارای تمام ویژگی های علمی باشند و اسلایدها با دقت و اهمیت بالاتری ساخته شوند. تسلط دانشجو به مطالب پایان نامه در ساخت پاورپوینت و ارائه او، مشخص هستند و در نتیجه اگر به درستی انجام نشوند، تمام زحمات قبلی و همچنین هزینه های قبلی دانشجویان نیز تلف می گردد. در جلسه دفاع دکترا، علاوه بر انجام پاورپوینت تخصصی، آموزش نحوه سخنرانی علمی و همچنین پاسخگویی به سؤالات احتمالی اساتید، بسیار تعیین کننده هستند. سؤالات علمی اساتید باید به شیوه علمی پاسخ داده شوند و در غیراین صورت،نشانگر عدم تسلط دانشجو به مطالب پایان نامه یا برونسپاری پایان نامه به دیگران هستند.

مشاوره و انجام صفر تا صد جلسه دفاع

مشاوره تخصصی و آموزش پایان نامه

برای انجام بهترین پایان نامه مدیریت، علاوه بر دانش تخصصی مدیریت، آموزش در هر بخش از پایان نامه، ضروری می باشد. از طرفی، دانش تخصصی در مورد انواع روش تحقیق های مدیریتی و نحوه استفاده آن ها بسیار مهم است. آموزش های روش تحقیق، نیز از جمله موارد پراهمیت برای ارائه استاد راهنما و سپس ارائه علمی جلسه دفاع پایان نامه است. جهت مشاوره و انجام صفر تا صد پايان نامه و جلسه دفاع با شماره ارتباطی ٠٩١٣٣٨٦٢٧٧٦ در تلگرام و واتس اپ در ارتباط باشيد ؛ جهت پاسخ گویی سریعتر و تخصصی تر ، رشته و گرایش خود را در تلگرام یا واتس آپ ارسال نمایید (اولويت با پيام های تلگرامی است).برای سرمایه گذاری بر روی ارائه جلسه دفاع پایان نامه خود می توانید به سایت مهرداد سیویل رفته و از دوره تخصصی مهندس مهرداد حمصیان استفاده نمایید و همچنین برای مشاوره تخصصی می توانید در تلگرام و واتس آپ، مشاوره تخصصی بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *