استیم سال‌هاست که پلتفرم محبوب گیمرهای ایرانی است. علاوه بر ایرانی‌ها، این پلتفرم در کل دنیا نیز محبوب است. دلیل این محبوبیت ساده است؛ زیرا دسترسی سریعی که استیم برای کاربران فراهم می‌کند، یک نعمت بزرگ برای گیمرهاست. اما در این بین، مشکلات زیادی نیز برای م …

استیم سال‌هاست که پلتفرم محبوب گیمرهای ایرانی است. علاوه بر ایرانی‌ها، این پلتفرم در کل دنیا نیز محب...

ادامه مطلب